Zużyty sprzęt elektryczny

W trosce o ochronę środowiska Firma KODY Wnętrza nawiązała współpracę z AURAEKO Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz przekazała tej Organizacji obowiązki wynikające z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 180 poz. 1495 z późn. zm.),

Zgodnie z powyższą Ustawą, KODY Wnętrza nieodpłatnie przyjmie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny od Klientów kupujących nowy sprzęt tego samego rodzaju.

Przypominamy, że zużyty sprzęt, nie może być umieszczany wraz z innymi odpadami, można go oddać wyłącznie do punktu zbiórki.

Znajdź punkt zbiórki w swojej okolicy >>>

W przypadku, gdy zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących go, sprzedawca detaliczny ma prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany zachować niezbędne środki ostrożności, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Informujemy, iż nasz sklep przekazuje zużyty sprzęt prowadzącemu zakład przetwarzania wpisanemu do rejestru.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanowi odpad potencjalnie niebezpieczny dla środowiska.

Segregując odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyczyniacie się Państwo do ochrony otaczającego nas środowiska.

Informacje dodatkowe:


Strony tematyczne:

KODY Wnętrza partnerem programu:
Program firma przyjazna naturze