Reklamacje

 

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu będą uwzględniane tylko na podstawie pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki.

Uszkodzenia wynikłe w transporcie należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi obecnemu przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z Nami pod adresem: sklep@kodywnetrza.pl

Podstawą do zgłoszenia  reklamacji wadliwego transportu  jest stwierdzenie uszkodzenia przy kurierze oraz spisania protokołu szkody  (uszkodzenia mechaniczne z widocznymi uszkodzeniami opakowania)
W przypadku stwierdzenia wad produktu po rozpakowaniu
 podstawą reklamacji będzie pisemne lub mailowe zgłoszenie reklamacyjne przesyłane do naszego sklepu wraz z kopią dokumentów potwierdzających zakup towaru (faktura lub paragon), krótkim opisem szkody, oraz przesłaniem zdjęć produktu.

Reklamacje prosimy składać podając następujące informacje: 

1. Imię/Nazwisko
2. Numer Zamówienia
3. Nazwa lub kod produktu/ów
4. Opis szkody 
5. Zdjęcia
6. Faktura lub paragon
7. Skan protokołu szkody spisanego przez kuriera